Bladmuziek

Muzikale handreiking - Juni 2014

bladmuziek met potlood

In Dir ist Freude / Geest van hierboven (André van Vliet)  -  Vanwege de eerste regel van de Nederlandse tekst wordt dit gezang regelmatig gezongen tijdens de Pinksterdagen. Al in oude Italiaanse bronnen wordt melding gemaakt van een danslied. De tekst van de 3e, 6e, 11e en 16e regel luidde: fa, la, la enz.

Al in 1598 was er een Nederlandse tekst. En vanaf de verschijning van het Liedboek voor de Kerken in Nederland kennen wij de tekst “Geest van hierboven” onder Gezang 477.

De melodie is geschreven in 1591 door de Italiaan Giovanni Gastoldi: o.a. kapelmeester van de Dom in Milaan.

Oude handschriften noteren gewoon F-Dur (1 mol). De orgelversie van J.S. Bach bij “In Dir ist Freude” staat in G-Dur (1 kruis). Dus waarom Gezang 477 in het Liedboek voor de Kerken in 2 mollen staat is mij volkomen onduidelijk. Omdat deze bewerking in Nederland waarschijnlijk het meest gespeeld zal worden als intro voor Gezang 477 heb ik de voortekens van het Liedboek voor de Kerken aangehouden.

Het intro is meer bedoeld als een idee dan om exact te spelen wat er staat. Slechts de eerste regels van het koraal komen in het intro aan bod. Op dezelfde wijze zou u met de volgende regels aan de slag kunnen gaan. Als u het gaat noteren wordt ik graag deelgenoot van uw pennenvruchten.

Goede Pinksterdagen.

Hartelijke groet,

André