Sponsorbeleid

Johannus Orgelbouw krijgt dagelijks verzoeken om een evenement, een vereniging of een activiteit te sponsoren. En hoe goed de doelstellingen van de organisatoren ook zijn, wij kunnen de meeste verzoeken helaas niet honoreren. Daarom hebben wij in Nederland en daarbuiten een aantal culturele en sociaal-maatschappelijke initiatieven gekozen om voor een langere periode te ondersteunen. Op deze manier voorkomen we dat het geld dat Johannus Orgelbouw beschikbaar heeft voor sponsoring versnippert over veel, verschillende kleine(re) projecten. 

Culturele sponsoring

In Nederland sponsoren wij Stichting Vox Humana. Doelstelling van Stichting Vox Humana is de Nederlandse orgel- en samenzangcultuur te bevorderen. Daarnaast sponsoren wij een aantal, zeer talentvolle, jonge organisten.

Maatschappelijke sponsoring

Wij sponsoren Tear Wereldzaken. Tear verbindt mensen in de strijd tegen armoede. Door hen te sponsoren steunen wij hulp- en ontwikkelingsprojecten van lokale christelijke organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 

Ondersteuning wereldwijde bijbelverspreiding

Ook ondersteunen wij de Stichting voor wereldwijde bijbelverspreiding, de Bible League. Bible League streeft naar een hechte relatie met christenen in Nederland om hen nauwer te betrekken bij de wereldwijde verspreiding van Gods Woord. Bible League ziet het als haar roeping om de wereld te voorzien van Gods Woord, zodat mensen door het werk van de Heilige Geest tot Christus en Zijn kerk worden gebracht.