Bladmuziek

Muzikale handreiking - Maart 2018

bladmuziek met potlood

Heut Triumphieret Gottes Sohn (LiVE sample set: Groningen, Schnitger).

In 1591 werd van de dichter / predikant Kaspar Stolzhagen, een bundel gepubliceerd met als titel:

Kinderspiegel oder Hauszucht- und Tischbüchlein, wie die Eltern mit den Kindern vor und nach dem Essen, morgens und abends singen und beten sollen.”

Het gezang dat we deze maand aanbieden, komt ook uit deze bundel. Stolzhagen vond het niet alleen belangrijk dat kinderen zouden zingen en bidden, maar dat ze de woorden en de melodie ook goed konden onthouden. Vandaar de prachtige structuur in zowel de tekst als in de melodie:

  • Telkens 2 regels tekst gevolgd door Halleluja.

  • Beperkte omvang van de melodie met een dansend karakter.

Vanuit deze gedachte is gekozen om in de bewerking weinig harmonie-wisselingen te gebruiken. Ook het plaatsen van de vierde noot in de achtste beweging (hoogste noot op een onbelangrijk maatdeel waardoor een bijna syncopisch effect ontstaat) versterkt het dansende karakter.

Als registratie valt te denken aan een heldere begeleiding op het 2e klavier en een trompet op het 1e klavier. Door de klavierwisselingen is de melodie duidelijk herkenbaar, al wordt deze met een kwartinterval naar voren gebracht. Vanaf maat 36 gaan we met beide handen naar het 1e klavier. Dit om een eventuele uitnodiging om mee te gaan zingen, kracht bij te zetten.

Een tweede koraal is toegevoegd:

- Koraal 1 voor hen die de cadans graag vast willen houden.
- Koraal 2 voor hen die het koraal graag iets breder denken.

Goede Paasdagen toegewenst.

Met muzikale groeten,

André van Vliet