Bladmuziek

Muzikale handreiking - Maart 2019

bladmuziek met potlood

Voluntary in G - William Walond Sr. (1719-1768) (LiVE sample set: Liverpool, H. Willis & Sons).

Voor de derde keer in de geschiedenis van de muzikale handreiking bieden we een 18eeeuwse Engelse componist aan die veel gebruik maakte van de Voluntary. In augustus 2014 was dat Henry Heron en in oktober 2015 William Boyce. Als u het begeleidend schrijven van deze beide keren erbij pakt, kunt u e.e.a. lezen over het gebruik van deze typisch Engelse compositie.

Van de componist William Walond Sr. weten we niet veel. Hij was de vader van William Jr. en is organist geweest in Oxford. Zelfs over de jaartallen is nog onenigheid. Zo zijn er ook bronnen die melding maken van 1725-1770. Echter wij hanteren bovengenoemde jaren.

Het allegro is oorspronkelijk 2-stemmig. Vandaar dat ik de eerste maten dan ook zo speel. Vanaf maat 58 (de reprise) zal ik ook de linkerhand laten meespelen. Dit is een toevoeging van vele jaren later door een arrangeur die meende dat akkoorden hier mooi bij zouden passen. Het is aan u.

Of u uiteindelijk kiest voor de originele versie, of voor de toevoeging, het vertolkt toch een soort voorjaars gevoel.

Ik wens u veel speelplezier.

Hartelijke groet,

André van Vliet