Bladmuziek

Muzikale handreiking - Mei 2011

bladmuziek met potlood

Beste Organist(e), Alle heilsfeiten binnen het kerkelijk jaar zijn in de maandelijkse bijdrage aan de orde geweest. Behalve – en niet in de laatste plaats tot mijn eigen verbazing – Hemelvaartsdag. Vandaar de keuze voor dit lied. En omdat bovengenoemd feest dit jaar in Juni valt, is er nog ruim de tijd om dit prachtige trio te studeren.

Mijn goede vriend en collega Jorrit Woudt heeft dit trio aan mij opgedragen t.g.v. van mijn 25-jarig organisten jubileum in 2009.

Leuke bijkomstigheid is dat de dichters – Clara Feyoena van Raesfelt-Van Sytzama – woonachtig was in Heemse, de plaats waar Jorrit nu organist is.

De melodie is een zg. Hernhuttermelodie en opgenomen in diverse bundels.

We hebben hier te maken met een trio. Dat wil zeggen dat alle 3 de lijnen gelijkwaardig zijn. Dat betekent dat de registratie uiterst belangrijk is. Enerzijds mogen ze qua sterkte niet teveel van elkaar afwijken, anderzijds is voor de duidelijkheid aan te bevelen om met verschillende klankkleuren te werken. Een trio als deze kan dus niet met een uitkomende stem gespeeld worden omdat de melodie in alle drie de stemmen voorkomt.

Jorrit zelf schrijft voor om op het ene klavier en 8’ en 4’ fluit te nemen en op het andere klavier een prestant register. Let wel: in de partituur staat een oct. 4’, maar deze stem staat een octaaf te hoog genoteerd. (Zie het teken onder de vioolsleutel aan het begin.) Gezien het karakter van dit trio is dit de meest voor de hand liggende keuze. Maar zoals al zo vaak gezegd: er zijn nog zeer veel andere mogelijkheden.

De meeste organisten zullen het met me eens zijn, als ik zeg dat trio-spel bijna het moeilijkste is van alle vormen. Juist omdat ook het pedaal melodisch gedacht is. Daarom is het verstandig om alle partijen eerst los door te spelen, vervolgens 2 stemmen tegelijk en als laatste met alle stemmen aan het werk te gaan. Of – zoals één van mijn leraren vroeger zei – : probeer één van de stemmen mee te zingen.

Veel zangplezier.
André van Vliet