Johannus

Orgel favoriet begeleidingsinstrument samenzang

Bovenaanzicht van een orgel met registers in een kerk

Ruim 80 procent van de kerkgangers wijst het orgel aan als favoriet instrument voor de begeleiding van samenzang. Dat blijkt uit onderzoek dat Johannus Orgelbouw liet uitvoeren onder duizend respondenten.

Deelnemers aan de online enquête komen uit de PKN, (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland), Christelijke Gereformeerde Kerken, Nederlands Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, Hersteld Hervormde Kerk, Rooms-Katholieke Kerk, baptistengemeenten en evangelische gemeenten.

In nagenoeg alle kerken en geloofsgemeenschappen van de respondenten wordt het orgel als begeleidingsinstrument ingezet. De piano volgt als goede tweede (28 procent), daarna volgen cantorij (14 procent) en orkest (5 procent).

Over het orgel zijn de kerkgangers onverdeeld positief. Maar liefst 95 procent kwalificeert het als plezierig begeleidingsinstrument, en 83 procent beoordeelt het orgel als meest geschikte instrument voor de begeleiding van samenzang.

Verschil mannen en vrouwen

Saillant is het meningsverschil tussen mannen en vrouwen op dit vlak: 91 procent van de mannen bestempelt het orgel als favoriet instrument, tegenover 67 procent van de vrouwen.

De meest gezongen liederen tijdens de eredienst zijn psalmen op de Geneefse melodieën (77 procent). Andere veelgebruikte bundels zijn het Liedboek voor de Kerken, Opwekking, Liedboek 2013, en de Evangelische Liedbundel.

Psalmen en klassieke gezangen worden bij voorkeur (96 procent) met het orgel begeleid. Bijna tweederde geeft tevens aan de liederen graag bij de piano te zingen. Bij de begeleiding van opwekkingsmuziek liggen de verhoudingen heel anders: slechts eenderde vindt dat daarvoor het orgel gebruikt kan worden. Meer dan de helft verkiest de piano en iets minder dan de helft een band.

Andere instrumenten

Opvallend is dat de respondenten niet per se aan het orgel vastzitten: van 61 procent van de respondenten mogen er best andere instrumenten bij kerkelijke samenzang worden gebruikt. Leden van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland keren zich het felst tegen het gebruik van andere instrumenten in de dienst: 83 procent wil dat niet.

Het orgel vervangen door bijvoorbeeld een band, orkest of zanggroep, is de meeste respondenten een brug te ver: 87 procent spreekt zich daartegen uit. Niet voor niets geeft 91 procent dan ook aan orgelmuziek en -begeleiding als een verrijking te zien in het geheel van de eredienst.

Bijbels instrument

Over de vraag of men het orgel een Bijbels instrument vindt, zijn de meningen verdeeld: 34 procent vindt van wel, 48 procent van niet. Met name leden van de bevindelijke kerken (GG: 44 procent, GGIN: 54 procent, OGG: 58 procent, HHK: 49 procent) en de Rooms-Katholieke Kerk (47 procent) beantwoorden die vraag bevestigend.  

Wilt u meer informatie over de achtergronden van het onderzoek of een toelichting van Johannus Orgelbouw, dan kunt u contact opnemen met Erwin Kreijne, Marketing Manager, via ekreijne@johannus.com.