Johannus

Steeds meer Johannus-orgels naar Afrika door opbloeiend christendom

Het christendom maakt in delen van Afrika al decennia lang een flinke groei door. Johannus Orgelbouw krijgt van die ontwikkeling ook wat van mee: het aantal aanvragen voor orgels is fors gestegen.

Met name in landen als Ghana, Nigeria, Kenia en Zuid-Afrika lijkt het christendom op te bloeien. Althans, als we het aantal aanvragen voor Johannus-orgels vanuit deze landen als uitgangspunt nemen.

Zo plaatsten we een hybride orgel in de Mfantsipim Senior High School, een prestigieuze school in Cape Coast, Ghana waar onder meer voormalig VN-secretaris-generaal Kofi Annan werd opgeleid. Monarke-orgels installeerden we recent in de Calvary Methodist Church en in de Ridge Church in Accra, eveneens in Ghana. 

Ook groei in Nigeria

Ook vanuit Nigeria steeg het aantal aanvragen. Johannus leverde eind vorig jaar binnen weinig tijd zes orgels van grote omvang. In het eerste kwartaal van 2015 stond de teller alweer boven de tien. Het installatieteam van Johannus was afgelopen maanden onder meer in de steden Jos en Lagos te vinden.

Dat het christendom een steeds belangrijker rol gaat spelen in de veelal voormalige Engelse kolonies van Afrika, is daarom tot diep in het atelier van Johannus te merken. De Engelse cultuur bracht destijds onder meer het methodisme mee, een protestantse stroming die is opgekomen uit de Church of England, de Anglicaanse Kerk. De samenzang in de Methodist Church, die voor een groot deel uit hymns bestaat, laat zich graag begeleiden door een goed orgel.

Nieuwe showroom in Ghana

Vanwege de toenemende belangstelling voor onze orgels op het Afrikaanse continent wordt daarom op korte termijn in Accra, de hoofdstad van Ghana, een showroom geopend. De toonzaal wordt gecombineerd met een muziekschool, waar Afrikaanse organisten direct kunnen worden opgeleid.