HYBRID ORGAN SOLUTIONS

Een voordelig en duurzaam alternatief

Een combinatieorgel, het woord zegt het al, is een combinatie van een pijporgel en een digitaal orgel. Het betreft bijvoorbeeld de vervanging van een verouderde speeltafel door een (vaak goedkopere) digitale speeltafel. Daarnaast is het mogelijk extra digitale stemmen toe te voegen aan de dispositie van het pijporgel. Het toevoegen of vervangen van verouderde onderdelen door digitale elementen geldt als een voordelig en tegelijk duurzaam alternatief.

Hy br id

Highlights

betrouwbaar en snel

voordelig

duurzaam

Waarom kiezen kerken voor een hybride orgel?

De aanschaf van een hybride orgel kan om uiteenlopende redenen een overweging zijn. De meest voorkomende oorzaken op een rij.

 • Ultieme combinatie
 • Restauratiepijn
 • Vernieuwde liturgie
 • Ruimtegebrek in de orgelkas
 • Gekrompen budget

Ultieme combinatie

Hoofdoorzaak om te kiezen voor een hybride orgel is in de regel de ultieme combinatie die digitaal en pijporgel samen vormen. Van de romantiek die in het pijporgel ligt besloten wil men niet af. En wij begrijpen dat. Met Hybrid Organ Solutions blijven de authentieke eigenschappen van het pijporgel dan ook tot in de vezels gewaarborgd. Maar er wordt met een digitale speeltafel of digitale stemmen een extra dimensie aan het pijporgel toegevoegd. Op die manier trekken romantiek en techniek in harmonie met elkaar op.

Restauratiepijn

Een andere oorzaak kan zijn dat een kerk niet al te beste herinneringen bewaart aan de vorige restauratie van het pijporgel. Niet zelden immers gaat een restauratie gepaard met vaak onoverkomelijke schade aan pijpwerk. Met Hybrid Organ Solutions wordt dat probleem omzeild. Het orgel blijft volledig intact.

Vernieuwde liturgie

Een derde oorzaak is dat in sommige kerken de liturgie – of, specifieker: de zang – zich door de jaren heen zo heeft ontwikkeld, dat het oorspronkelijke orgel niet goed meer aansluit op de huidige behoefte vanuit de gemeente. Er worden misschien relatief veel nieuwe, onbekende liederen gezongen. Die vragen bij de begeleiding om een stevige uitkomende stem, en die mist het orgel nou net. In een dergelijk geval biedt uitbreiding met een aantal digitale stemmen en eventueel een nieuwe speeltafel uitkomst.

Ruimtegebrek in de orgelkas

De vierde oorzaak is ruimtegebrek: er is behoefte aan nieuwe stemmen, maar de huidige orgelkas biedt geen plek voor extra pijpen. Geen probleem voor de digitale stem, want die vraagt niet zoveel ruimte.

Gekrompen budget

De laatste oorzaak is van budgettaire aard. In sommige kerken is voor het orgel de budgetkraan afgelopen jaren verder dichtgedraaid. Maar een verouderde speeltafel of een gebrek aan draagkracht van het orgel vragen toch om een oplossing. Die oplossing is Hybrid Organ Solutions. Tegen relatief aantrekkelijke tarieven wordt bij aanschaf en in onderhoud aanzienlijk bespaard.

De vier oplossingen van Hybrid Organ Solutions

Hybrid Organ Solutions biedt kortweg vier oplossingen. Op deze opties kan met een aantal combinatiemogelijkheden gevarieerd worden.

 1. integratie van een digitale speeltafel in een pijporgel.
 2. toevoeging van digitale stemmen aan een pijporgel.
 3. een combinatie van speeltafel en stemmen.
 4. een nieuw hybride orgel, dat Johannus in samenwerking met gerenommeerde pijporgelbouwers maakt.

De drie voordelen van Hybrid Organ Solutions

Een pijporgel profiteert met de Hybrid Organ Solutions van drie belangrijke voordelen.

 • Kwalitatief
 • Financieel
 • Technologisch

Kwalitatief

De samensmelting van positieve eigenschappen van twee orgels in één nieuw instrument, betekent in alle gevallen een kwalitatieve upgrade. Denk aan een monumentaal pijporgel dat wordt uitgerust met een robuuste en duurzame digitale speeltafel. Of aan een eeuwenoud pijporgel dat wordt verrijkt met nieuwe, digitale stemmen. Er openen zich nieuwe registratiemogelijkheden, er is nieuw spel, een nieuwe harmonie. Een nieuw orgel, eigenlijk.

Financieel

Het vervangen van pijporgelmanualen door een digitale speeltafel is vele malen goedkoper dan het restaureren of uitbreiden van een pijporgel op de traditionele manier. Datzelfde geldt ook voor digitale stemmen. Tegen relatief gunstige tarieven worden met Hybrid Organ Solutions digitale stemmen aan een pijporgel toegevoegd.

Technologisch

Wanneer een pijporgel wordt uitgerust met een digitale speeltafel, beschikt de organist over de mogelijkheid zijn spel op te nemen en later af te spelen. Zo zijn er meer technische snufjes waarmee een pijporgel kan worden opgewaarderd.

Hybrid Organ Solutions is de verzamelnaam voor vier specifieke hybride-oplossingen. De keuze voor een van deze varianten hangt af van specifieke omstandigheden en wensen.

Een digitale speeltafel op het pijporgel

De speeltafel van een elektro-pneumatisch pijporgel is toe aan vervanging of er is behoefte aan toevoeging van een positief. Met Hybrid Organ Solutions bieden we een nieuwe speeltafel aan, die volledig op maat wordt vervaardigd. Zowel het vervangen van een complete speeltafel als het toevoegen van een extra klavier behoort tot de mogelijkheden. 

Met de geavanceerde PIM-technologie (Pipe Integration Manager) wordt een speeltafel van Johannus naadloos op de aansturing van de pijpen van een pijporgel aangesloten. Het device werkt eenvoudig, kan aan iedere hoeveelheid pijpen worden gekoppeld en kan op locatie worden geprogrammeerd. Na installatie zijn wijzigingen eenvoudig door te voeren.

De PIM wordt aangestuurd door een bestand dat op de computer gewijzigd kan worden. In het computerbestand wordt aangegeven of een register sprekend (pijpwerk) of niet-sprekend (digitaal) is. Door het bestand via een USB-stick in het orgel in te laden, worden de wijzigingen direct van kracht. Alle digitale registers kunnen ter plaatse noot voor noot worden geïntoneerd.

Met name elektropneumatische pijporgels lenen zich voor de inbouw van een digitale speeltafel met PIM-technologie. Voor mechanische pijporgels ligt dat gecompliceerder, maar op basis van een analyse van het betreffende mechanische pijporgel kunnen we de mogelijkheden voor een digitale speeltafel bekijken.


(Extra) digitale stemmen op het pijporgel

Er is behoefte aan (extra) digitale stemmen, maar de orgelkas biedt geen ruimte voor extra pijpen en/of er is geen toereikend budget voor pijporgelstemmen. Hybrid Organ Solutions biedt verschillende mogelijkheden voor het toevoegen van extra digitale stemmen. Zo is er onze Digital Stop Unit, een module met daarin de gekozen stemmen die via luidsprekers in de orgelkas worden weergegeven. Behalve stemmen voor hoofd- en rugwerk kunnen we ook pedaalstemmen toevoegen. Dat biedt bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om een aangehangen pedaal zelfstandig te laten functioneren. Om de orgelstemmen goed aan te sturen, bouwen we in de bestaande speeltafel een aantal voorzieningen in. Per orgel wordt geïnventariseerd welke uitrusting nodig is.


Een andere optie bieden we met Pipe Midi Interface, die het mogelijk maakt om nieuwe pijpstemmen aan te sturen. In de bestaande speeltafel voegen we registerknoppen toe, waarmee de pijpstemmen bediend kunnen worden. Wanneer het orgel een combinatie van digitale en pijpstemmen bevat, bevordert deze optie het speelgemak.

Digitale speeltafel + stemmen op het pijporgel

Een bestaand pijporgel moet worden uitgebreid met een extra manuaal en extra stemmen, óf het bestaande manuaal is aan vervanging toe. Met Hybrid Organ Solutions realiseren we een maatwerk digitale speeltafel, die informatie naar de Pipe Midi Interface verzendt en vervolgens de pijpen in het pijporgel aanstuurt. Daarnaast voegen we stemmen toe, die worden aangestuurd vanuit de nieuwe digitale speeltafel. Ook kunnen we met behulp van Pipe Midi Interface registerknoppen in de digitale speeltafel aanbrengen, waarmee de pijporgelstemmen bediend kunnen worden.

Wanneer er voor extra digitale stemmen wordt gekozen, kan ook het aantal manualen worden uitgebreid. Bij een extra klavier, zoals bijvoorbeeld een rugwerk of positief, zijn eenvoudig digitale stemmen uit te kiezen. Datzelfde geldt voor een aangehangen pedaal dat zelfstandig moet gaan functioneren. We voegen een aantal pedaalstemmen toe, zodat het pedaal losgekoppeld kan worden.


Een volledig nieuw hybride orgel

Er is nog geen bestaand pijporgel, maar wel de wens om een nieuw hybride orgel te laten bouwen. Met Hybrid Organ Solutions liggen alle combinatiemogelijkheden voor een hybride orgel open. Samen met onze adviseur wordt een compleet nieuw hybride orgel ontworpen, waarbij de keuzes voor speeltafel, digitale en pijpstemmen bijna onbegrensd zijn. 

Om een ultieme combinatie van pijporgel en digitaal orgel te creëren, werkt Johannus samen met gerenommeerde pijporgelbouwers uit onder meer Duitsland, Frankrijk, Engeland en Amerika.  

De zes pro’s van Hybrid Organ Solutions

Stel een vraag

Heeft u een specifieke vraag over de Johannus Hybrid Organ Solutions? Vul het formulier in en stel ons al uw vragen. Wij geven u graag antwoord!

Ontdek meer Johannus orgels

De koning der instrumenten

Voor kerken, concertzalen of theaters met specifieke wensen bouwt Johannus met veel liefde een maatwerkorgel. Monarke Kerkorgels zijn volgens alle wensen en eisen te ontwerpen en bouwen.

volledig maatwerk kerkorgel

zelf samen te stellen dispositie

geschikt voor alle grote ruimtes

levering over de hele wereld

Mon arke