Bladmuziek

Muzikale Handreiking – September 2022

bladmuziek met potlood

Vater unser                                                                                                                      Georg Böhm (1661-1733)

(LiVE Sampleset: Norden, Schnitger)

De muziek van deze Noord-Duitse grootmeester is een voorbeeld van hoogbarok. De jonge Georg Böhm kreeg eerst les van zijn vader en later van J.A. Reincken (organist in Hamburg). Hoewel niet iedereen hiervan overtuigd is, is er grote kans dat Böhm de leraar was van Johann Sebastian Bach aan het Gymnasium van Lünenburg. In ieder geval is zowel de muziek als de persoonlijkheid van Georg Böhm van invloed geweest op de jonge Bach.

Veel muziek is er niet van de Lünenburgse organist. Een tiental Partita’s, even zoveel Koraalvoorspelen en een handvol vrije werken.

De bewerking van deze maand over Het Gebed des Heeren heeft een rijk versierde melodie. Zo rijk, dat we de melodie soms moeten zoeken. Maar deze rijkdom staat geheel ten dienste van de tekst.

Een mooi rustig tempo is noodzakelijk. Deze wordt aangevoerd door de voortdurende achtste beweging in het pedaal. De melodie spelen we met een uitkomende stem. Te denken valt aan:

  • 8’, 4’, 3’

  • Vox Humana

  • Sexquialter

Een tremulant kan een prachtige aanvulling zijn.

Hartelijke groet,

André van Vliet